Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej także jako: „RODO”], informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agnieszka Grzelak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Grzelak z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 325 lok 11, zwana dalej „Administratorem” lub “Agamato”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa zawierana z Agamato. Może to być zarówno umowa sprzedaży, jak i świadczenia usług drogą elektroniczną. Znajduje to oparcie w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawieranej z Administratorem umowy, której jesteś stroną. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie zawieranej z Tobą umowy. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania. Nie jesteś zobowiązana/y do podania Twoich danych osobowych, ale bez ich podania Administrator nie będzie mógł zawrzeć z Tobą umowy.

 3. Dodatkowo Twoje dane będą przetwarzane w celach przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej Agamato. Znajduje to oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; Celem przetwarzania Twoich danych jest umożliwienie zaprezentowania Ci produktów oferowanych przez Administratora, którymi mógłbyś być zainteresowany.

 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi dostawcy jak: kurierzy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, instalatorzy urządzeń, osoby wykonujące czynności serwisowe i naprawcze urządzeń, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne. Odbiorcami danych mogą być również operatorzy płatności za pomocą których dokonujesz płatności za produktu kupione od Administratora. Dane osobowe są ujawniane tym odbiorcom w celu związanych z realizacją umowy, której jesteś Stroną. 

 5. Twoje dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnych lub podatkowych.

 6. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

 7. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Masz również prawo do sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Informujemy, że nie dokonujemy profilowania z wykorzystaniem automatycznych systemów przetwarzania danych osobowych.

 9. Informujemy, że dokonujemy profilowania z wykorzystaniem automatycznych systemów przetwarzania danych osobowych w celu personalizacji lub ukierunkowania naszej komunikacji, oferty lub reklamy. Nie podejmujemy jednak zautomatyzowanych decyzji (wymuszonych np. przez algorytm), które mogą mieć wpływ na Twoją sytuację prawną.

Polityka COOKIES - informacje o cookies

Co to są cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści. Na czym polega rozpoznawanie urządzeń? Rozpoznawanie urządzeń to mechanizmy pozwalające na “odczytanie” rodzaju urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową. Mechanizmy te pozwalają również na identyfikację systemu operacyjnego wykorzystywanego na danym urządzeniu, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, wielkość i rozdzielczość ekranu itp. Mechanizmy te mają za zadanie dostosować wygląd, rozmiar oraz inne parametry serwisu do konkretnego urządzenia. Informacje te nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.

Jakie jeszcze informacje wykorzystuje Agamato?

Agamato wykorzystuje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Agamato wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie i informacje wspomagające zarządzanie swoimi stronami internetowymi. Dla ułatwienia przekazu, pliki cookies i inne podobne technologie będą nazywane zbiorczo plikami cookies.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje Agamato?

 • Pliki cookies sesyjne - są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.

 • Pliki cookies trwałe - są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.

 • Pliki cookies własne - ustawiane przez serwisy Agamato.

 • Pliki cookies podmiotów trzecich - ustawiane przez inne serwisy niż Agamato, np. Google Analytics.

Agamato używa zarówno plików cookies własnych, jak i plików podmiotów trzecich.

Dlaczego Agamato wykorzystuje pliki cookies?

Pliki cookies są niezbędne Agamato do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami. Agamato  wykorzystuje pliki cookies własne w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta oraz dokonania transakcji w sklepie. Dlatego też w celu autoryzacji danego użytkownika konieczna jest co najmniej jedna autoryzacja użytkownika w czasie sesji.

Agamato  wykorzystuje również pliki cookies w celach optymalizacji swoich stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na “odczytanie” sposobu korzystania z naszego serwisu. Pliki cookies, w tym pochodzące od osób trzecich wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają Agamato na określenie przeciętnej długości trwania wizyty na stronie, ogólnej liczby odwiedzin serwisów zarządzanych przez Agamato. Pliki te są w pełni anonimowe i nie pozwalają Agamato na identyfikację konkretnych osób korzystających z naszych serwisów.

Agamato wykorzystuje również pliki cookies do celów remarketingowych. Dzięki takim plikom możemy wyświetlać w innych serwisach i na innych strona internetowych reklamy naszego serwisu. Te pliki cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin naszych serwisów. Pliki te obejmują zarówno pliki cookies własne, jak i pliki osób trzecich.

Pliki Cookies podmiotów trzecich

Agamato korzysta z plików Cookies podmiotów trzecich dla celów naszych uzasadnionych interesów oraz w celu poprawy naszych stron internetowych dla naszych użytkowników.

 • Korzystamy z Google Analytics. Google Analytics jest narzędziem szeroko stosowanym przez wiele firm z całego świata. To narzędzie pozwala nam zrozumieć jak korzystają z naszych usług nasi użytkownicy, 

 • Korzystamy z plików Cookies podmiotów trzecich w celu mierzenia parametrów związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych, np. pliki te pozwalają nam zmierzyć ile czasu użytkownicy spędzają na naszych stronach oraz jak je przeglądają.

 • Korzystamy z plików Cookies podmiotów trzecich w celu testowania naszych nowych produktów i usług. Te pliki pozwalają nam zbadać, czy nasze produkty i usługi są satysfakcjonujące dla Ciebie.

 • Korzystamy również z powiązań z portalami społecznymi, które pozwalają na połączeniu Twoich profili na tych portalach z naszymi usługami. Połączenia te wykorzystują pliki Cookies mediów społecznościowych takich jak Google czy Facebook, które będą zapisane w Twoim urządzeniu i mogą być wykorzystywane dla poprawy Twojego profilu w tych mediach oraz dla innych celów szczegółowo określonych w politykach cookies tych podmiotów.

 • Korzystamy z technicznych rozwiązań Google i Facebook w celu zapewniania lepszego dopasowania naszych usług i stron internetowych.Czy Agamato sprzedaje lub udostępnia pliki cookies innym firmom?

Nie, Agamato nie sprzedaje ani nie udostępnia plików cookies innym firmom.

Jak mogę zarządzać plikami cookies?

Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

Włączanie i ograniczanie Cookies

Możesz wyłączyć lub ograniczyć stosowanie plików Cookies wykorzystując ustawienia Twojej przeglądarki. Instrukcje w tym zakresie znajdziesz w tablece poniżej. Miej na uwadze, że ograniczenie lub wyłączenie plików Cookies będzie miało negatywny efekt na sposób korzystania z tej, jak i innych stron internetowych. Wyłączenie plików Cookies najczęściej spowoduje również wyłączenie pewnych funkcji czy usług poszczególnych stron. Dlatego rekomendujemy, abyś pozostawił pliki Cookies włączone.

Przeglądarka

Link do ustawień

Jak zarządzać Cookies

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-GB&p=cpn_cookies

Kliknij trzy kropki, które znajdują się w prawej, górnej części ekranu i otwórz “ustawienia”. W “ustawieniach” wybierz “prywatność i bezpieczeństwo” aby zarządzać Cookies.

Safari

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Przejdź do “ustawień” i kliknij “bezpieczeństwo”. W tej sekcji znajdziesz opcje do zarządzania Cookies.

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/search?query=enable%20cookies%20in%20edge

Kliknij trzy kropki, które znajdują się w prawej, górnej części ekranu i otwórz “ustawienia”. W “ustawieniach” wybierz “prywatność, wyszukiwanie i usługi” aby zarządzać Cookies.

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/witryny-zglaszaja-ze-ciasteczka-sa-blokowane

Kliknij w trzy paski, które znajdują się w prawej, górnej części ekranu i wybierz “Opcje”. Wejdź w “bezpieczeństwo i prywatność” w celu zarządzania Cookies.


Jaki zakres danych osobowych Agamato może zbierać?

1.Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta lub składaniu Zamówień:

 • imię i nazwisko,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu,

 • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

 • nazwa firmy, NIP,

 • historia zamówień.

2. Dane Osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji.

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

 • telefonicznie:

 • za pośrednictwem e-maila: 

 • korespondencyjnie na adres: